keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Hyvinvointiteknologia-alaa opiskelemaanHyvinvointiteknologian ylempi AMK -koulutusohjelma (YHYTE) on tarkoitettu tekniikan alan ja sosiaali-/terveysalan ammattilaisille


Ylemmän AMK -tutkinnon avulla voi päivittää, syventää, laajentaa ja täydentää omaa osaamistaan. Monimuoto-opiskelun ansiosta opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opiskelu on maksutonta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kuka voi hakea koulutukseen?
Pohjakoulutusvaatimuksena on tekniikan alan YHYTE koulutusohjelmaan insinöörin korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan alan työkokemusta vähintään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan YHYTE koulutusohjelmaan pohjakoulutusvaati-muksena on bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK -tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.

Aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut vaaditun korkeakoulututkinnon, hyväksytään työkokemukseksi opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Myös tällöin alan työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta.


Mitä koulutuksessa opiskellaan?
Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman keskeiset sisällöt ovat esteetön rakentaminen, apuvälineteknologia, terveydenhuollon teknologia ja ICT- teknologia, hyvinvointialan  tuotekehitys ja projektinhallinta. Opetussuunnitelman painopisteinä ovat teknologian ja palveluiden kehittäminen, soveltaminen ja hyödyntäminen ihmisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi, tukemiseksi ja edistämiseksi elinkaaren eri vaiheissa. Yritysten ja organisaatioiden sekä yhteisöjen hyvinvointialan asiantuntijoiden kanssa on tarve kehittää uusia teknologisia mahdollisuuksia työn ja palvelujen kehittämiseen.

Opinnot voi suorittaa työn ohessa
Opinnot voi suorittaa 1-1,5 vuodessa työn ohessa. Opinnot toteutetaan pääosin yhdessä, samassa ryhmässä opiskellen (tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat). Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kahtena päivänä (torstai -ilta ja perjantaipäivä) noin kahden viikon välein syys- ja kevätlukukaudella. 

Tutkinto on laajuudeltaan tekniikan alalla 60 opintopistettä ja sosiaali-/terveysalalla 90 opintopistettä. Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) tekemästä, hyvinvointiteknologiaan liittyvästä kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista (tekniikka 25 op ja so-te ala 55 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).


Tervetuloa opiskelemaan Hyvinvointiteknologia-alan osaajaksi ja asiantuntijaksi!

Lisätiedot: Lea Saarni, Yliopettaja, p.050-3266940, email: lea.saarni(at)tamk.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti